Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2014

nekokocimietka
1572 0253 500
Reposted fromtelewizja telewizja viatosiaa tosiaa

March 27 2013

nekokocimietka
4276 7784 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabialasmierc bialasmierc
nekokocimietka
5328 7a43

November 22 2012

nekokocimietka
Najzdrowsi i najpiękniejsi, najregularniej zbudowani ludzie to ci, którzy zgadzają się ze wszystkim. Gdy tylko ktoś ma jakąś ułomność, ma także swe własne zdanie.
— Georg Christoph Lichtenberg
nekokocimietka
Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
nekokocimietka
Dziś nie wiem, czy Bóg i Jezus istnieją. Ale Ty przekonałeś mnie, że istnieje Człowiek.
Istnieje lub zasługuje na istnienie.
— Eric Emmanuel Schmitt ,,Moje życie z Mozartem"
nekokocimietka
I właśnie Ty przypomniałeś mi, że obchodzimy narodziny Boga, który mówi o miłości... Nieważne więc, czy w Niego wierzymy, czy też nie. Skoro już chciałem obchodzić Boże Narodzenie, to powinienem przynajmniej święcić miłość...
Zrozumiałem.
— Eric Emmanuel Schmitt ,,Moje życie z Mozartem"
nekokocimietka
2246 59d3 500
Reposted fromwososh wososh viatosiaa tosiaa
nekokocimietka
1210 45da 500
Reposted fromretaliate retaliate viatosiaa tosiaa
nekokocimietka
0048 a4f0
Reposted fromarizonadream arizonadream viatosiaa tosiaa
nekokocimietka
8386 cc4b
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viatosiaa tosiaa
nekokocimietka
1710 c57b 500
idealna
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viatosiaa tosiaa
nekokocimietka
4814 e4e7
Reposted fromAsteraki Asteraki viatosiaa tosiaa
nekokocimietka
1630 6fab 500
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacats cats
nekokocimietka
najpiękniejszym jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci chociaż odrobinę wnętrza.
Reposted frommefir mefir viadaphneblake daphneblake
nekokocimietka
Reposted fromoski oski viasavor savor
nekokocimietka
- A ty? Jak się czujesz?
- W porządku.
- W porządku to znaczy fatalnie?
- Dlaczego?
- Bo u mnie też w porządku.
— Doctor Who
Reposted frommyname myname viasavor savor
nekokocimietka
The problem with protests, uprisings and revolutions...
Reposted fromeat-slow eat-slow viasavor savor
nekokocimietka
7483 8aed
One Day.
nekokocimietka
1930 d7c5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl